FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नर बहादुर वि.क प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत narbdrbk84@gmail.com 9851082336
अनिल कुमार पाण्डे सूचना अधिकारी प्रशासन, योजना शाखा akpanday2045@gmail.com 9848107278
मान बहादुर बस्नेत शिक्षा अधिकृत (छैठौ) शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा nambasnet14@gmail.com 9868227036, 9748111517
हरि घर्ती मगर सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा magarharee54@gmail.com, ito.shibalayamun@gmail.com 9851138520, 9748663828
मनोज के.सी. इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा manojkc24500@gmail.com 9869213747
प्रकाश पौडेल रोजगार संयोजक shivalayapmep@gmail.com 9748008944
वीस बहादुर बुढा लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9748943010
थानेश्वर जैसी शिक्षा प्रशासन प्रा.स. (पाँचौ) शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा 9868058855, 9748663826
उपेन्द्र प्रसाद ढुंगाना आ.ले.प.(सहायक पाँचौ) आर्थिक प्रशासन शाखा upendraprasadd072@gmail.com 9848287873, 9748663911
चिरञ्जिवी गौतम प्रशासन सहायक (पाँचौ) chirangautam30@gmail.com 9848006437, 9748663906
राम प्रसाद शर्मा प्रशासन सहायक (पाँचौ) ramusharmaskt@gmail.com 9748663910, 9848068880
भद्र बहादुर शाही प्रशासन सहायक (पाँचौ) bbshahi.jkt@gmail.com 9746735089, 9848064713
कर्ण बहादुर शाही सव इन्जिनियर karnabahadurshahi6@gmail.com 9867877203, 9748177204
विश्वामित्र शर्मा ना.प्रा.स. कृषि शाखा प्रमुख bmsjkt8@gmail.com 9848088276, 9748052605
महेश थापा MIS अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण इकाई thapa1997mahesh@gmail.com 9840801893, 9743120644
रमेश बहादुर ठाडा मगर प्रशासन सहायक (चौथो) 9748669609
गणेश बहादुर रावत प्रशासन सहायक (चौथो)
हरि बहादुर बस्नेत प्रशासन सहायक (चौथो)
निर्मला शाही प्रशासन सहायक (चौथो)