FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको सूचना

७७/७८ 11/12/2020 - 09:15 PDF icon आशय सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना!!!

७६/७७ 05/26/2020 - 15:53 PDF icon बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ३.pdf

बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना!!!

७६/७७ 05/26/2020 - 15:50 PDF icon बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा २.pdf

बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना!!!

७६/७७ 05/26/2020 - 15:44 PDF icon बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा १.pdf

बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना!!!

७६/७७ 05/26/2020 - 15:42 PDF icon बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा.pdf

बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना!!!

७६/७७ 05/26/2020 - 15:37 PDF icon बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा.pdf

बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना!!!

७६/७७ 05/26/2020 - 15:29 PDF icon बोलपत्र स्वीकृति तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा.pdf

बाेलपत्र स्वीकृती सम्बन्धमा

७५/७६ 08/10/2019 - 09:27 PDF icon Award Letter.pdf

NOTIFICATION OF AWARD

७४/७५ 03/06/2018 - 11:39 PDF icon Notification of Award.pdf