FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

स्वागतम !!!

शिवालय गाउँपालिकाको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नागरिकको सहयोग र सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा यहाँको सल्लाहसुझाव र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । शिवालय गाउँपालिका भित्र कुनै गुनासा ,सिकायत उजुरी,सल्लाह,सुझाव र सहयोगको लागि सम्पर्क नं. ९८४३०५८००५, ९८५१३२३१२१ र ९८४८२०६३७६ मा फोन गर्नुहुन अनुरोध छ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य संकट एवंम् विपद पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ ७८/७९ 02/08/2023 - 16:25 PDF icon HEDPRP.hivalaya RM 2078.pdf
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 02/08/2023 - 16:22 PDF icon MES guideline_shivlaya_Jajarkot.pdf
शिवालय गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई निति २०७७ ७७/७८ 02/08/2023 - 16:19 PDF icon KP_Jajarkot_ShivalayaRM_HealthPolicy.pdf
नीति तथा कार्यक्रम २०७९ ७८/७९ 06/27/2022 - 08:10 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९.pdf
ब्याक हो लोडर संचालन कार्यविधि २०७९ ७८/७९ 06/27/2022 - 08:09 PDF icon ब्याक हो लोडर संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ पहिलो संशोधन २०७९ ७८/७९ 06/27/2022 - 08:07 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ पहिलो संशोधन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७८/७९ 06/27/2022 - 08:06 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
अस्थायी तथा करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 04/25/2021 - 15:32 PDF icon अस्थायी तथा करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐेन २०७७ ७७/७८ 04/25/2021 - 15:32 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐेन २०७७.pdf
स्थानीय कानून निर्माणको परामर्श सेवा शुल्क सम्वन्धी मापदण्ड, २०७५ ७५/७६ 04/25/2021 - 15:31 PDF icon स्थानीय कानून निर्माणको परामर्श सेवा शुल्क सम्वन्धी मापदण्ड, २०७५.pdf

Pages

जनप्रतिनिधिहरुको (२०७९-२०८४) सम्पर्क विवरण ।

कर्मचारीहरुको सम्पर्क विवरण २०७९ l