FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

जलउपयोग गुरुयोजना।

७८/७९ 08/07/2021 - 18:50 PDF icon जलउपयोग गुरुयोजना.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको सन्ताउन्नौ वैठक २०७८|११|२५

७७/७८ 05/17/2021 - 12:33 PDF icon २०७८ साल फाल्गुन २५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको छपन्नौ वैठक २०७८|१०|१५

७७/७८ 05/17/2021 - 12:31 PDF icon २०७८ साल माघ १५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको पचपन्नौ वैठक २०७८|०९|२३

७७/७८ 05/17/2021 - 12:30 PDF icon २०७८ साल पुस २३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको चौवन्नौ वैठक २०७८|०८|०९

७७/७८ 05/17/2021 - 12:29 PDF icon २०७८ साल मंसिर ०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको त्रीपन्नौ वैठक २०७८|०६|२५

७७/७८ 05/17/2021 - 12:27 PDF icon २०७८ साल असोज २५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको एकाउन्नौं वैठक २०७८|०५|०९

७७/७८ 04/28/2021 - 12:36 PDF icon २०७८ साल भाद्र ०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

शिवालय गाउँपालिका तथा NCCSP2 विचको समझदारी पत्र

७७/७८ 09/16/2020 - 12:43 PDF icon MoU.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको पचासौ वैठक २०७७|०३|२२

७६/७७ 07/30/2020 - 14:49 PDF icon २०७७ साल असार २२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको उनन्पचासौ वैठक २०७७|०३|१८

७६/७७ 07/30/2020 - 14:46 PDF icon २०७७ साल असार १८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

Pages