FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

स्वागतम !!!

शिवालय गाउँपालिकाको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नागरिकको सहयोग र सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा यहाँको सल्लाहसुझाव र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । शिवालय गाउँपालिका भित्र कुनै गुनासा ,सिकायत उजुरी,सल्लाह,सुझाव र सहयोगको लागि सम्पर्क नं. ९८४३०५८००५, ९८५१३२३१२१ र ९८४८२०६३७६ मा फोन गर्नुहुन अनुरोध छ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिकाको निर्णय २०७९/०२/१६ देखि २०७९/०७/२२ गते सम्म

७९-८० 11/29/2022 - 13:23 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक.pdf

गाउँसभा निर्णय २०७९/०३/१०

७९-८० 11/29/2022 - 13:18 PDF icon गाउँ शभा २०७९.pdf

जलउपयोग गुरुयोजना।

७८/७९ 08/07/2021 - 18:50 PDF icon जलउपयोग गुरुयोजना.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको सन्ताउन्नौ वैठक २०७८|११|२५

७७/७८ 05/17/2021 - 12:33 PDF icon २०७८ साल फाल्गुन २५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको छपन्नौ वैठक २०७८|१०|१५

७७/७८ 05/17/2021 - 12:31 PDF icon २०७८ साल माघ १५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको पचपन्नौ वैठक २०७८|०९|२३

७७/७८ 05/17/2021 - 12:30 PDF icon २०७८ साल पुस २३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको चौवन्नौ वैठक २०७८|०८|०९

७७/७८ 05/17/2021 - 12:29 PDF icon २०७८ साल मंसिर ०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको त्रीपन्नौ वैठक २०७८|०६|२५

७७/७८ 05/17/2021 - 12:27 PDF icon २०७८ साल असोज २५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको एकाउन्नौं वैठक २०७८|०५|०९

७७/७८ 04/28/2021 - 12:36 PDF icon २०७८ साल भाद्र ०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

शिवालय गाउँपालिका तथा NCCSP2 विचको समझदारी पत्र

७७/७८ 09/16/2020 - 12:43 PDF icon MoU.pdf

Pages

जनप्रतिनिधिहरुको (२०७९-२०८४) सम्पर्क विवरण ।

कर्मचारीहरुको सम्पर्क विवरण २०७९ l