FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

स्वागतम !!!

शिवालय गाउँपालिकाको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नागरिकको सहयोग र सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा यहाँको सल्लाहसुझाव र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ । शिवालय गाउँपालिका भित्र कुनै गुनासा ,सिकायत उजुरी,सल्लाह,सुझाव र सहयोगको लागि सम्पर्क नं. ९८४३०५८००५, ९८५१३२३१२१ र ९८४८२०६३७६ मा फोन गर्नुहुन अनुरोध छ ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको अठ्ठाइसौ वैठक २०७६|०२|२०

७६/७७ 01/31/2020 - 08:18 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको अठ्ठाइसौ वैठक.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको सत्ताइसौ वैठक २०७६|०२|०२

७६/७७ 01/31/2020 - 08:17 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको सत्ताइसौ वैठक.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको छब्बिसौ वैठक २०७५|१२|२९

७५/७६ 01/31/2020 - 08:10 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको छब्बिसौ वैठक.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको पच्चिसौ वैठक २०७५|११|१९

७५/७६ 01/31/2020 - 07:50 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको पच्चिसौ वैठक.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे चाैवीसाै वैठक २०७५।१०।२४

७५/७६ 03/24/2019 - 11:26 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको चौवीसौ वैठक २०७५।१०।२४.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे तेइसाै वैठक २०७५।०९।२६

७५/७६ 03/24/2019 - 11:24 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको तेइसौ वैठक २०७५।०९।२६.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे वाइसाै वैठक २०७५।०८।२१

७५/७६ 03/24/2019 - 11:21 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको वाइसौ वैठक २०७५।०८।२९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे एकाइसाै वैठक २०७५।०८।११

७५/७६ 03/24/2019 - 11:20 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको एकाइसौ वैठक २०७५।०८।१९.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे वीसाै वैठक २०७५।०८।११

७५/७६ 03/24/2019 - 11:17 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको वीसौ वैठक २०७५।०८।११.pdf

गाउँ कार्यपालिकाकाे उनाइसाै वैठक २०७५।०६।१८

७५/७६ 03/24/2019 - 11:13 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको उनाइसौ वैठक २०७५।०६।१८.pdf

Pages

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार शिवालय गाउँपालिकाको वडागत जनसंख्या।

जनप्रतिनिधिहरुको (२०७९-२०८४) सम्पर्क विवरण ।

कर्मचारीहरुको सम्पर्क विवरण २०७९ l